Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 chính thức

  Căn cứ theo quy định của Luật Lao động, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên […]

  […]

  […]

  […]

  […]

  […]

  […]

  […]

  […]

  […]